Plynové kachle s teplovzdušnými rozvodmi:
                                   

                                Viac informácií (5 videí, 2 eBooky) tu kliknite

-------------------->

Stavba krbu

Stavba krbu je proces

diagram postupnosti krkov pri stavbe plynového (nielen) krbu    

Stavba každého krbu je proces, ktorý by sa mal dobre naplánovať (klikni na obrázok vľavo), pretože obsahuje postupnosť viacerých krokov. Každý z nich je dôležitý a nemal by sa vynechať.

 

Nevyhnnutnou podmienkou je vzájomná súčinnosť a dôvera oboch strán (odberateľa aj dodávateľa). Bez tohto by to zrejme nešlo. Viac informácií k tejto téme najdete tu.

 

Jednotlivé kroky v súvislosti s realizáciou diela by mohli vyzerať takto (nezľaknite sa počtu krokov):

 1. prvý kontakt - ľubovoľným spôsobom (email, chat, telefonikcy), z hľadiska rýchlosti odporúčame ONLINE riešenia
 2. vzájomné odovzdanie počiatočných informácií (popis použitia, dizajnu a umiestnenia budúceho krbu odberateľom, poskytnutie technických informácií ako pôdorys, rez a pod.)
 3. obhliadka miesta stavby a vykonanie potrebného zamerania; posúdenie možnosti riešenia komína
 4. definiftívne dohodnutie umiestnenia stavby a následne potvrdenie riešenia komína
 5. výber typu krbu, podľa zistených skutočností dodávateľ predloží odberateľovi všetky alternatívy výberu
 6. návrh dizajnu vrátane dekoračných prvkov obstavby
 7. dohodnutie podmienok diela (objednávka alebo Zmluva o dielo) - dodacie, platobné, záručné podmienky a pod.; súčasťou tohto kroku je presné stanovenie toho, čo bude súčasťou prác na diele a čo nie
 8. vypracovanie počítačovej 3D vizualizácie a projektu stavby budúceho krbu dodávateľom, jeho schválenie odberateľom
 9. zabezpečenie súčinnosti odberateľa a jeho stavby s realizáciou diela (dohodnuté v predchádzajúcom kroku)dodávka materiálov a montáž diela
 10. protokolárne odovzdanie diela, prvé kúrenie a inštruktáž o používaní
 11. servis a záručná a pozáručná podpora 

 

Čo je dôležité

Treba si uvedomiť, že v celom procese je realizácia diela "iba" rutina, ktorá realizuje to, čo sa v prípravnej fáze analyzovalo, navrhlo, rozhodlo a naprojektovalo. Nie, že by to nebolo dôležité a záleží najmä od skúseností so stavbou a od kvality použitých materiálov.

Ale proces prípravy, teda rozhodovania a výberu typu a dekorácie krbu alebo piecky je najdôležitejší. Preto vám môže táto informácia veľa napomôcť... čítajte medzi riadkami.

________________________________________________________________________________________

» Vyžiadajte si ONLINE riešenie vášho plynového krbu / piecky «    Prečo? Kliknete na video vľavo:

     →  

ONLINE návrhy sú:

 1. lepšie
 2. rýchlejšie
 3. lacnejšie
           

ONLINE návrh riešenia je proces:


 klikni na obrázok

Thumbnail image

 

                  

Máme pre vás pripravené vaše riešenia a informácie - vyberte si z 2 možností (alebo obe):

«  Chcem moje ONLINE riešenie plynového krbu alebo piecky  »
«  Chcem eBook a novinky z oblasti plynových krbov a piecok  »